AT-6 bioloģiskās attīrīšanas iekārtas montāža Rīgā

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas AT-6 montāža, Rīgā, vietā ar augstiem gruntsūdeņiem. Iekārta izbūvēta privātmājai. Izbūvējot bioloģisko attīrīšanas iekārtu tika izmantota gruntsūdens pazemināšana. Pēc iekārtas uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija, lai nodrošinātu filtrāciju uzbērumā. Filtrācija uzbērumā nodrošina, ka filtrācijā nenonāk gruntsūdeņi un attīrītie ūdeņi tiek novadīti sausā grunts slāni.

Skatīt projektu
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ATO-40 montāža.

AT0-40 attīrīšanas iekārtas montāža Tukuma novadā. Paredzēts nodrošināt atpūtas kompleksa un kempingu māju notekūdeņu attīrīšanu. Iekārta paredzēta ar 6m3/dnn maksimālo noslogojumu. Montāžas laikā pirms bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīta sūknētava ar diviem sūkņiem. Izbūvēta attīrīšanas iekārt ATO-40 ar diviem D1500 grodiem ar oļiem un izplūdi esošajā ūdens krātuvē.

Skatīt projektu
Jaunums Latvijas tirgú: Saules údens sildítáji (kolektori)

Vélies nemaksát par karsto údeni? SIA August Latvia Serviss piedává risinájumu. Saules ūdens sildītājs paredzēts, lai ar to vasaras mēnešos varētu daļēji vai pilnīgi nosegt nepieciešamo karstā ūdens slodzi. Kaut arī saules sistēma neaizvieto tradicionālo karstā ūdens apgādes sistēmu, tomēr tā var nosegt no 50% līdz 80% no ikgada slodzes.

Lasīt rakstu
Bioloģiskā attīrīšanas iekārtas uzstādīšana privātmājai Rīgā

Viss stāsts ir sācies ar to, ka kādu ½ gadu atpakaļ jūtu uzplūdā tika nopirkta dvīņu mājas viena puse jaunbūves stadijā ... kā viens no galvenajiem argumentiem kalpoja fakts, ka esošā dzīves vieta no topošās dzīves vietas atrodas precīzi 150m attālumā, bet šis, tomēr, būs stāsts par kanalizācijas sistēmas risinājumiem un cerams, ka spēšu sniegt vērtīgu praktiskās pieredzes aprakstu tiem, kas vel tikai plāno savu bioloģiskās attīrīšanas sistēmu vai pieslēgumu centrālajai pilsētas kanalizācijai.

Skatīt projektu
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vietā tev var pārdot mucu

Izmaiņas jaunajos 2014. gada 25. marta Ministru Kabineta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" ir radījušas situāciju, ka Latvijā privātteritorijas apsaimniekotājam, piemēram, privātmājas vai neliela viesu nama īpašniekam bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vietā likumīgi var pārdot kanalizācijas septiķi, kas tehnoloģiski ir parasta muca un, protams, nenodrošina nedz saimniekam nepieciešamo attīrītā ūdens kvalitāti, nedz ērtu iekārtas apkalpošanu,  kā arī citas priekšrocības," uzsver "August Latvija Serviss" sertificētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tirgotājs Armands Urmons.

Lasīt rakstu