Cita veida notekūdeņi (kanalizācija, lietus ūdens) nedrīkst nonākt tauku uztvērējā. Tauku uztvērēji tiek izmantoti kā primārie attīrīšanas elementi. Visas nepieciešamās pārbaudes un tauku atsūknēšana notiek caur vāku, kas ir izbūvēts tauku uztvērēja augšējā daļā. Attīrīšanas efektivitāte ir 70%.

Tauku atdalītāju uzbūve:

Tauku uztvērējs sastāv no horizontāla vai vertikāla cilindriska tipa rezervuāra, kas sadalīts divās kamerās.

  1. Notekūdeņi vispirms ieplūst pirmajā kambarī caur pieplūdes cauruli. Lielākā daļa no taukiem uzkrājas tieši šeit;
  2. tomēr šķidrie tauki pilnībā tiek uztverti otrajā kambarī. Tauku uztvērējs ir aprīkots ar signālu bloku sensoru, kurš signalizē, cik liels tauku daudzums ir uzkrājies. Kad attiecīgais daudzums ir sasniegts, sensors ar skaņas signālu ziņo, ka ir nepieciešams atbrīvot uztvērēju no uzkrātā tauku daudzuma. Tauku slānis nedrīkst būt biezāks par 15 cm.