Ir cilvēki, kas ļoti labprāt dažādus mājas darbus veic paši savām rokām – pļauj zāli, iekopj dārzu, veic būvniecības darbus. Mēs lieliski saprotam, ka parasti aizņemtajā ikdienā bieži vien pietrūkst laika un enerģijas veikt arī dažiem nesaprotamo vai „ķēpīgo” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkopi. Tieši tāpēc esam parūpējušies par mūsu klientu ērtībām un nolīguši darbam zinošus meistarus, kas iepriekš saskaņotā laikā ierodas Jūsu objektā un dažu stundu laikā veic pilnu iekārtas apkopi.

Pēc mūsu pieredzes esam novērojuši, ka ir klienti, kas izvēlas vienreizēju apkopi. Tas nozīmē, ka klients ikdienā pats seko līdzi iekārtas darbībai un pēc saviem ieskatiem piesaka vēlamo mūsu meistaru vizīti.

Taču, arī spriežot pēc gadu gaitā novērotā, iekārtu īpašniekiem ne vienmēr izdodas atminēties, kad veikta pēdējā apkope un kad būtu jāveic nākamā. Tādēļ piedāvājam slēgt servisa apkopes līgumu – tas sevī ietver regulāru mūsu meistaru vizīti (divas reizes gadā), kā arī bezmaksas ārkārtas izsaukumu, uz kuru reaģējam 48 stundu laikā. Apkopes plānojam savlaicīgi Jums ērtā dienā un laikā. Savstarpēja līguma slēgšana abām sadarbības pusēm sniedz drošības sajūtu, ka kanalizācijas sistēma darbojas kā nākas, kā arī atvieglo Jūsu ikdienu. Īpaši tādēļ, ka pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” paredzēts – decentralizētajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām apkope jāveic vismaz reizi gadā (no sertificēta komersanta puses) vai jābūt noslēgtam līgumam ar apkalpojošo uzņēmumu.

Uzticiet savas iekārtas apkopi profesionāļiem!

Nevilcinieties sazināties ar mums, ja Jūsu objektā uzstādīta kāda cita modeļa attīrīšanas iekārta kā iegādei piedāvājam mēs – mūsu pieredzējušie meistari apkopes veic arī citu ražotāju, nestandarta vai vecāka ražojuma iekārtām. Turklāt lielākas iekārtas un apjomīgāki darbi mūsu meistarus nebiedē – nepieciešamības gadījumā pie Jums varam doties biežāk kā reizi pusgadā, un tas viss iespējams arī servisa apkopes līguma ietvaros.

Protams, veicam dažādu iekārtu darbības palaišanu, nepieciešamos remontdarbus (ne tikai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, bet arī sūkņiem un kompresoriem), iekārtu, filtrāciju un sūkņu staciju pagarinājumu uzstādīšanu, kanalizācijas sistēmu uzlabošanu un rekonstrukciju, kā arī citus saistītos darbus. Galvenais – nekautrējieties vaicāt, mēs ar prieku palīdzēsim!

Biežāk uzdotie jautājumi

Ko nozīmē – iekārtas darbības palaišana?

Pirmkārt, lai mūsu meistars varētu veikt iekārtas darbības palaišanu, tai jābūt pilnībā uzstādītai/ieraktai un ir jābūt funkcionējošam elektrības pievadam kompresora pievienošanai, ideālā gadījumā – objektā ir izmantojams ūdens pieslēgums ar pietiekamu spiedienu. Pirms meistars ierodas pie Jums, līdzi tiek paņemtas dūņas (tieši tādas kā lielajās pilsētu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs), kuras tiek ielaistas Jūsu iekārtā, pēc tam to piepildot ar ūdeni līdz nepieciešamajam līmenim. Kad tas izdarīts, meistars noregulē gaisa padevi no kompresora tā, lai cirkulācija iekārtā būtu pietiekami efektīva iekārtas noslogojumam. Viss iekārtas darbības palaišanas process aizņem aptuveni stundu, pēc tam uzreiz drīkst uzsākt pilnvērtīgi izmantot kanalizāciju Jūsu mājās.

Ko drīkst vai nedrīkst noskalot kanalizācijā, kad uzstādīta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta?

Jūs drīkstat izmantot visu plaši pieejamo sadzīves ķīmiju ikdienas lietošanai, t.s., trauku/veļas mazgājamos līdzekļus, uzkopšanas līdzekļus, ziepes, šampūnus u.c.

Kas jāatceras un jāievēro, lietojot bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu:

* rūpnieciskā ķīmija un toksiskas vai bīstamas vielas (krāsas, lakas, eļļas šķīdinātāji, skābes u.c.) veicinās dūņu bojāeju un iekārtas darbība būs neiespējama; * iekārtā nedrīkst novadīt taukus, naftas produktus un piena vai rūgstošus produktus lielā daudzumā (piens, sūkalas u.c.), ja nav iespējas nodrošināt tauku un naftas produktu neiekļūšanu iekārtā, papildus uzstādīts tauku atdalītājs ir obligāta prasība, lai tā pildītu savu funkciju; * kanalizācijas sistēma nav paredzēta virtuves atkritumu un eļļas pārstrādei (piem., ēdiena atliekām vai tādam eļļas daudzumam, kas rodas no fritera iztukšošanas); * nav ieteicams kanalizācijā novadīt ūdeni, kurā mazgāts suns/kaķis; * iekārtas darbība tiks traucēta, ja tajā ievada ūdenī nešķīstošas vielas, piem., plastmasas, gumijas, auduma vai koka gabalus, papīra roku dvieļus, mitrās salvetes, vati, autiņbiksītes un citus higiēnas piederumus; * nav ieteicams izmantot veļas pulvera kapsulas (var izraisīt iekārtas putošanos) un veļas balinātāju lielā daudzumā; * starp veļas mazgāšanas reizēm jāievēro 4 līdz 6 stundu intervāls, citādi iekārtā novadītais pārlieku lielais ūdens daudzums var izraisīt tās pārslodzi; * iekārtā nedrīkst novadīt ūdeni no baseiniem un lietus drenāžas ūdeni, kā arī notekūdeņus no fermām vai lopkautuvēm; * ēkā nav ieteicams izmantot ūdens filtrus, kuri ūdeni attīra ar zilajiem graudiņiem.

Kas tiek darīts, kad meistars ierodas veikt iekārtas apkopi?

Pārsvarā starp apkopes reizēm iekārtā dūņu daudzums ir audzis, tādēļ meistars no sākuma ar sūkni atpumpē visu lieko bioloģijas masu. Tiek iztīrīts mehānisko piemaisījumu uztveršanas grozs, kā arī rūpīgi izmazgāta iekārta. Kad tīrīšanas darbi paveikti, iekārtā tiek iepildīts ūdens līdz nepieciešamajam līmenim, un, kamēr tas notiek, tiek pārbaudīta kompresora darbība, iztīrīts tā gaisa filtrs, pārbaudīta sūkņa un filtrācijas darbība (ja objektā uzstādīts). Pirms vāka novietošanas atpakaļ vietā, meistars vēl noregulē iekārtas darbību ar tajā iestrādātajiem krāniem, lai tās darbība būtu vienmērīga un plūstoša.

Man ir vasaras māja, kurā uzturos tikai sezonāli. Vai šādai ēkai ir piemērotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas? Vai iekārtā esošās dūņas pa to laiku, kamēr neviens neuzturas ēkā, nenomirs?

Protams, arī sezonāli izmantotai ēkai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir piemērotas, jo dūņas iekārtā ar gaisa padevi un bez cilvēku novadītas bioloģijas dzīvo līdz pat sešiem mēnešiem. Bez gaisa padeves dūņas izdzīvo līdz trim dienām.

Cik bieži man pašam jāpārbauda iekārtas, kompresora, sūkņa darbība?

Iekārtas darbību (smakas parādīšanos vai dūņu koncentrācijas pārlieku augšanu) ieteicams pārbaudīt aptuveni reizi mēnesī, bet kompresora darbību – aptuveni divas reizes mēnesī. Mehānisko piemaisījumu uztveršanas grozu iesakām pārbaudīt un iztukšot pēc nepieciešamības, t.i., lai tas nenosprostojas. Ja attīrītais ūdens tiek novadīts uz infiltrācijas lauku vai objektā uzstādīta sūkņa stacija, arī tos vajadzētu pārbaudīt periodiski – infiltrācijas laukā pēc pareizas iekārtas izmantošanas nevajadzētu būt nogulsnēm vai citām piesārņojošām vielām, bet sūkņa pludiņam jāatrodas virs ūdens līmeņa.

Vai tad, kad tiek veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkope, nepieciešams izsaukt asenizācijas pakalpojumu sniedzējus?

Nē, parasti asenizācijas pakalpojumi nav nepieciešami. Ja kaut kādu iemeslu dēļ iekārtā esošās dūņas ir zaudējušas savu spēju apstrādāt notekūdeņus un ir mirušas (tas var notikt kompresora ilgstošas nedarbošanās gadījumā vai tad, ja iekārtā noskalotas rūpnieciskā ķīmija, toksiskas vai bīstamas vielas u.c.), tikai tad, lai būtu iespējams iekārtas darbību atjaunot, tā ar asenizācijas ārpakalpojumu sniedzēju palīdzību jāizsūknē tukša un jāielaiž jaunas, dzīvotspējīgas dūņas.

Manai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai bieži pastiprināti veidojas dūņu pieaugums. Kādēļ tas tā notiek?

Parasti ir divi iemesli dūņu koncentrācijas pastiprinātam pieaugumam: * dabai draudzīgu, bioloģiski tīru ikdienas sadzīves ķīmijas līdzekļu lietošana (t.s., trauku/veļas mazgāšanas līdzeklis, mājas uzkopšanas līdzekļi, ziepes, šampūns u.c.) – bioloģija ar bioloģiju “draudzējas”, līdz ar to vide dūņu koncentrācijas augšanai ir īpaši labvēlīga; * iekārtas pārlieku liela noslogošana – noskalojot iekārtā pārāk lielu sadzīves notekūdeņu daudzumu, iekārta (un līdz ar to arī tajā esošās dūņas) tiek noslogota ārpus ražotāja noteiktajām un paredzētajām normām. Ja novērots, ka konkrētajā iekārtā pastiprināti veidojas pārlieku liela dūņu koncentrācija, ideāls risinājums ir servisa apkalpošanas līguma slēgšana, kas nodrošina regulāras iekārtas apkopes (ja rodas tāda nepieciešamība, apkopes Jūsu objektā varam plānot pat trīs un četras reizes gadā).

Manai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai parādījusies nepatīkama smaka – vai tā tam ir jābūt?

Ja iekārta smako, tas nozīmē, ka tā nedarbojas kā nākas. Protams, kanalizācija nevar smaržot labi, taču pastiprināts nepatīkams aromāts liecina par to, ka dūņas iekārtā, iespējams, sākušas iet bojā, tāpēc iesakām nekavējoties sazināties un risināt radušos problēmu.

Kāpēc jāveic notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkopes un ko es no tā iegūstu?

Notekūdeņu iekārtas apkopi jāveic vismaz reizi gadā tieši tāpēc, lai tā darbotos kā paredzēts un lai tā veiktu sev uzticētās funkcijas. Viss liekais, kas var uzkrāties iekārtā (ūdenī nešķīstošas vielas, saneši, savairojušās dūņas u.c.) var kavēt iekārtas pienācīgu darbību, līdz ar to var parādīties smaka, kas ir traucējoši. Ja tiek viektas regulāras un prasmīgas apkopes, risks, ka iekārtas darbībai var rasties traucējumi, ievērojami samazinās un Jūs esiet ar mierīgu prātu par vismaz vienu lietu, kur uztraukumiem rasties nevajadzētu.

 

Ja neatradāt sev interesējošo jautājumu un atbildi šeit vai vēlaties pieteikt mūsu meistara vizīti iekārtas apkopei, iekārtas darbības palaišanai, objekta apsekošanai, vai citu jautājumu gadījumā, zvaniet 20044441, rakstiet serviss@august.lv (norādot savu kontaktinformāciju) vai izmantojiet saziņas formu sadaļā „Kontakti”.

Mēs gaidām Jūsu ziņu!