Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) projekta skiceŪKT projektēšana

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) projektu izstrādā speciālists atbilstoši Jūsu pašvaldības noteikumiem.

Mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu sadaļas projektēšanu un pārzina Mūsu piedāvāto produkciju:

Sandis
+371 22020207
SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”
birojs@projektetajs.lv – ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšana

Mūsu iekārtu rasējumi un dokumentācijas pieejamas ŠEIT: PROJEKTI