projektēšana skiceProjektu izstrādā ŪKT speciālists atbilstoši Jūsu pašvaldības noteikumiem.

Mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu sadaļas projektēšanu un pārzina Mūsu piedāvāto produkciju:

Sandis +371 22020207   SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV” birojs@projektetajs.lv – ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšana

Mūsu iekārtu rasējumi un dokumentācijas pieejam ŠEIT: PROJEKTI