Rasvapüüdurisse ei tohi sattuda muud liiki reoveed (kanalisatsioon, vihmavesi). Rasvapüüdureid kasutatakse primaarsete puhastuselementidena. Kõik vajalikud kontrollid ja rasva väljapumpamine toimub läbi kaane, mis on sisse ehitatud rasvapüüduri ülemisse ossa. Puhastustõhusus on 70%.

Rasvapüüdur koosneb horisontaalsest või vertikaalsest silindritüüpi reservuaarist, mis on jaotatud kaheks kambriks.

  1. Kõigepealt voolab vesi esimesse kambrisse läbi juurdevoolutoru. Suurem osa rasvast koguneb just siia.
  2. Vedel rasv kogutakse täielikult teise kambrisse. Rasvapüüdur on varustatud signaalsensoriga, mis annab märku, kui suur rasvakogus on kogunenud. Kui vastav kogus on saavutatud, annab sensor helisignaaliga märku, et on vajalik vabastada püüdur kogutud rasvahulgast. Rasvakiht ei tohi olla paksem kui 15 cm.