1. Sissevool
 2. Mehaaniline puhastamine
 3. Anaeroobne ala
 4. Denitrifikatsioonala
 5. Aeratsiooni ala
 6. Difuusor
 7. Järelsetiti
 8. Õhujagamissüsteem
 9. Kompressor
 10. Õhujagamissüsteem
 11. Veevoolu jagaja
 12. Väljavool

Reovee biopuhastusseade on sisseehitatud tehnoloogilise kontruktsiooniga reaktor. Puhastusprotsess toimub ühes radiaalses polüpropüleenmahutis.

Puhastusprotsess

Algselt läheb reovesi püüdurkorvi (2), mis on mõeldud mehaanilise sette eraldamiseks. Seejärel läheb reovesi anaeroobsesse fermentatsiooni alasse (3) ja seguneb aktiivmudaga. See on üles tõstetud järelsetitist aerolifti abil ja voolab sisse denitrifikatsiooni alasse (4), kus toimub denitrifikatsiooni protsess. Denitrifikatsiooni alast voolab reovesi aeratsiooni alasse (5). Aeratsiooni protsess toimub läbi ühe või mitme membraantüüpi difuusori (6), mis paiknevad selle ala alumises osas ja aitavad säilitada muda suspensiooni viisil. Õhk viiakse seadmesse kompressori (õhupuhuri) (9) abil, mis on puhastusseadme ainuke elektriline osa. Aeratsiooni alas toimub ka nitrifikatsiooni protsess. Aeratsiooni ala segatud vedelik läheb järelsetitisse (7) läbi selle alumise osa.