Seda lahendust kasutavad eramajade omanikud, kes soovivad kasutada puhastatud vett korduvalt (kastmiseks, auto pesemiseks jm). Et puhastatud vee kogumisreservuaar ei ajaks üle ääre, juhitakse kogu liigne vesi avaümbrusesse või ka infiltratsiooni välja.


See lahendus sobib madala pinnavee tasemega kohtadesse ja nõrgalt infiltreeriva mulla korral, tingimusel, et objektil ei ole puhastatud vett võimalik ära juhtida avakeskkonda. Infiltratsiooni väli moodustatakse täiendava kogumisalaga ja suurema pindalaga. See on mõeldud selleks, et puhastatud vesi saaks imbuda mulda järk-järgult.


See lahendus sobib siis, kui objektil on kõrge pinnavee tase, kuid puhastatud vee saab juhtida avakeskkonda. Puhastusseadme taha paigadatakse pumpla, mis juhib puhastatud vee pumba abil kraavi sundkorras.


See lahendus sobib kõrge pinnavee tasemega kohtadesse, tingimusel, et objektil ei ole puhastatud vett võimalik ära juhtida avakeskkonda. Samuti sobib see lahendus siis, kui väljalase majast on väga sügaval ning pinnavesi on kõrgel. Enne seadet paigaldatakse pumpla, mis pumpab reovee puhastusseadmesse, ning seadme taha paigaldatakse infiltratsiooni väli valli peale nii, et infiltratsioon asuks maksimaalse pinnavee peal.


See lahendus sobib madala pinnavee tasemega kohtadesse ja hästi infiltreeriva mulla korral. Kui objektil ei ole võimalik juhtida puhastatud vett avakeskkonda, siis on see üks võimalikest lahendustest.


See lahendus sobib kohtadesse, kus on lähedal kraav või ka mõni veekogu (näteks tiik, järv, jõgi jm), seega juhitakse puhastatud vesi otse seadmest kraavi või avaveekogusse.