• Milliste juhtudel valida biopuhastusseade?

  Lätis ei ole paljudel eramajadel võimalik liituda linna või tsentraalse kanalisatsioonivõrguga, mistõttu võib lahenduseks valida reovee biopuhastusseadme. On erinevaid mooduseid, kuidas koguda ja ära suunata majapidamisheitvett, nagu näiteks septik, tühjendatav auk, torusüsteemid, kuid reovee biopuhastusseade on keskkonnasõbralik ja praktiline pikaajaline lahendus. Puhastusseade on lihtsalt paigaldatav.

 • Mille poolest erineb reovee biopuhastusseade septikust?

  Sageli ajavad inimesed segamini reovee biopuhastusseadme ja septiku. Need on kaks erinevat asja, mille funktsioon on üks, kuid tööpõhimõte erinev. Septik toimib kui kogumiskaev, millesse koguneb heitvesi. Biopuhastusseade aga puhastab heitvett, töödeldes selle ümber tehniliseks veeks, mis juhitakse edasi infiltratsiooni väljale, kraavi või avaveekogusse. Seadmed toimivad aasta läbi olenemata ilmaoludest. Septik võib aga talvel kinni külmuda, tekitades rea probleeme. Reoevee biopuhasti plussiks võib mainida harva hoolduse ja kanalisatsiooni haisu puudumist.

 • Kui sageli tuleb teha biopuhastuseadme hooldust?

  Enamusel oleneb liigmuda kasv heitvee kogusest. Meie soovitame teha hooldust TINGIMATA üks kord aastas, sest aasta jooksul tekib liigmuda kasv, mida on vaja välja pumbata. Kuid juhul, kui teil on palju külalisi ja teil meeldib kodus korraldada pidusid, siis soovitame teha hooldust vähemalt kaks korda aastas. AT-seeria seadmetel tekib aasta jooksul keskmiselt 1,5 m3 liigmuda, kuid ATC-seerial keskmiselt 0,55 m3 aastas. Selle liigmuda saab juhtida ilupõõsastele või komposti, sest see on hea ja looduslik väetis.

 • Miks on oluline soetada CE-sertifikaadiga seade?

  Selline märgis on tõestus sellele, et seadmel on sertifitseerimisprotsessis läbi viidud kvaliteedi testid ja see vastab Euroopa Liidu nõuetele. Kui seadmel sellist sertifikaati ei ole, siis ei ole see kindlasti testitud ja usutavasti ei suuda puhastada reovett. Märgisega ja sertifikaadiga seadme soetamise korral on võimalik objekt hõlpsamalt kasutusse anda ning esitada kõik vajalikud dokumendid Keskkonnainspektsioonile, kui tekib selline vajadus.

 • Millised lahendused on reovee biopuhastusseadme paigaldamiseks?

  Parima lahenduse saab soovitada meie mänedžer pärast objekti ülevaatamist, pärast mida on võimalik öelda, kuhu saaks seadme paigaldada ja kuhu juhtida puhastatud reovesi. Puhastatud vett saab ära juhtida neljal viisil:

  • lähimasse kraavi;
  • infiltreerimisväljale, milleks kasutatakse kaevurõngast ja selle all uhutud munakive;
  • kui objektis on kõrge pinnavee tase, siis paigaldatakse enne infiltratsioonivälja pumpla, millesse asetatakse pump. Seadme taga olev pump tõstab puhastatud heitvee infiltreemisväljale, mis tehakse valli peale (~ 80 cm üle maapinna);
  • ja izvads no mājas ir dziļāks par iekārtas ienākošo trubu, tad pirms iekārtas tiek uzstādīta sūkņa stacija. Sūknis paceļ uz iekārtu ienakošos notekūdeņus.
 • Milliseid olmevahendeid tohib/ei tohi kasutada, kui on paigaldatud reovee biopuhastusseade?

  Seadme tehnilises passis on nimetatud vahendid ja ained, mida pole soovitatav kasutada üldse või suures koguses. Näiteks ei töötle mikroorganismid ümber suurt kogust piimatooteid, rasva, WC-paberit (ei töötle, kui visata sisse terve rull) ja pesupulbrikapsleid. On keelatud juhtida biopuhastusseadmesse tööstuskeemiat, värve ja muid söövitavaid aineid, mis võiksid muda tappa. Ei ole soovitatav juhtida sinna käärivaid vedelikke. Võimalik, et väikeses koguses ei mõjuta see seadme tööd, kuid suures koguses võib see ohustada muda eluvõimet. Kodukeemiat (näiteks Fairy, Domestos, pesupulbrid) on lubatud kasutada, sest mikroorganismid saavad neid ümber töödelda.

 • Kas reovee biopuhastusseadmes olev muda hävib, kui pole pidevat heitvee juurdevoolu?

  Laboratooriumi mõõtmised tõestasid, et muda suudab elada 180 päeva ehk pool aastat ilma heitvee juurdevooluta. Me soovitame käivitada seadme siis, kui objektil elatakse. Kui te peate sõitma pikale puhkusele või viibite objektil hooajaliselt, siis ei pea te muda kadumist kartma, sest seda saab ka lisada. Peamine, mida me rõhutame kõikidele klientidele – ärge lülitage välja kompressorit, mis tagab mudale hapniku.

 • Millele tuleb reovee biopuhastusseadet ostes tähelepanu pöörata?

  Oluline tähtsus on vee tarbimisel, sest sellest sõltub seadme suurus. Kuue majas alaliselt elava inimese korral pakume kaht lahendust – AT- ja ATC-seeriat. Seadmed töötlevad ümber umbes 1 m3 ööpäevas. Kui vee tarbimine on suurem, saame pakkuda ka suuremaid puhastusseadmeid. Sama oluline on hinnata vee saastet. Me ei soovita ära juhtida rasva, piimatooteid, töötstuskeemiat, verd. Kui objektis kasutatakse suures koguses selliseid aineid, siis oleks vajalik neid juhtida mujale. Et seadmesse ei satuks rasv, pakume me ka rasvapüüdureid.

 • Kui sügaval majast peab olema kanalisatsiooni väljalase?

  Ideaalsel juhul on see 40 cm sügavusel majast. Kui väljalase on sügavam (kuni meetrini), siis on võimalik, et seadmel on vaja pikendust. Kui väljalase on meetrist sügavamal, siis on ainus lahendus paigaldada pumbaga pumpla, mis tõstab heitvett seadmesse.

 • Kui palju elektrit kulutab reovee biopuhastusseade?

  Seadmete elektrienergia kulu ei ole suur, sest need töötavad 60 kW membraani tüüpi kompressoriga. ATC-seeria seadme keskmine elektrienergia kulu on umbes 54 eurot aastas (365 kWh), AT-seeria seadme kulu on keskmiselt 32 eurot aastas (270kWh). Kui teil on suurem seade, siis paigaldatakse loomulikult võimsam kompressor, kuid maksumus võib kasvada paari euro võrra.

 • Kas reovee biopuhastuseadme montaaži võib teha ise?

  Jah, muidugi. Me anname seadmega kaasa tehnilise passi, milles on kirjeldatud seadme paigaldamine ja soovitused.

 • Millised on biopuhastusseadmete kasud ja eelised?

  Reovee biopuhastusseadmed on kõige moodsam ja progressiivsem kanalisatsiooni reovee majandamise viis eramajade omanikele, kellel ei ole võimalik liituda tsentraalse kanalisatsiooni võrguga.