Kui vesi voolab läbi püüduri, ladestuvad kõvad ained püüduri alumises osas ja puhastatud vesi voolab edasi kanalisatsiooni. Liivapüüdur sobib ja on vajalik, et mitte ummistada kanalisatsioonitorusid kõvade ainetega.

Liivapüüdureid kasutatakse:

  • autopesulates,
  • ladude ja hoovide territooriumitel,
  • remonditöökodades,
  • autoparklates,
  • bensiinijaamades (soovitame paigaldada liivapüüduri koos õli-/naftapüüduriga).

Läbimõõdu mõõtmed (see oleneb puhastatava vee kogusest ja vee sissevoolu kiirusest:

  • 1200 mm,
  • 1600 mm,
  • 2100 mm,
  • 2400 mm.