Valides mahuti suurust, tuleb arvestada, et keskmiselt kasutab inimene kuus ~3000 liitrit heitvett.

Neid saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, olenevalt objekti spetsiifikast. Mahuteid võib paigaldada nii maa peale kui ka sisse.

Kliendi soovil saab kõik meie mahutid varustada erineva suurusega välja- ja sisselasketorudega.