Elektroniskais Taimeris BASIC

Mikroprocesoru vadības ierīce AUGUST BASIC (MCU AUGUST BASIC) paredzētas AT sērijas notekūdeņu apstrādes iekārtu AT6–AT20, AT30–AT40 un AT30oval–AT225oval aerācijas un recirkulācijas procesu vadībai. MCU AUGUST BASIC ar papildierīci (PZ) dod iespēju vadīt vēl vienu papildu iekārtu.

Vadības ierīce jāpieslēdz objekta 230 V 50 Hz maiņstrāvas elektrotīklam ar atsevišķu jaudas slēdzi.

MCU AUGUST BASIC regulē notekūdeņu apstrādes iekārtu tehnoloģiskos procesus, automatizējot, vienkāršojot un vienlaikus padarot lētāku šo iekārtu darbināšanu.

Izmantoto materiālu kvalitāte, vadības ierīces konstrukcija un tās konfigurācija iespējo tās nekļūdīgu darbību arī mitros apstākļos (IP44). Vadības ierīcei ir vairāki standarta darbības režīmi, bet tai ir arī daži papildu režīmi, piemēram, brīvdienu (HOLIDAY) režīms vai viesu mājas (WEEKEND HOUSE) režīms, kas dod iespēju pielāgot notekūdeņu apstrādes iekārtu darbību dažādiem izmantošanas apstākļiem. Ērta standarta režīmu izvēle dod iespēju pielāgot notekūdeņu apstrādes iekārtu jaudu nepieciešamajai slodzei. Bojājumu gadījumā vadības ierīce nosūta gan akustisku, gan vizuālu avārijas signālu. Pēc bojājuma novēršanas ierīce automātiski pārslēdzas iestatītajā režīmā, bet informācija par bojājumu tiek saglabāta ierīces iekšējā atmiņā.